استاد داود تالشی

استاد داود تالشی

مدرس ادبیات کتکور

دارای رتبه های تک و دو رقمی در رشته های

تجربی،انسانی و ریاضی

بالغ بر 1000 رتبه ی زیر 500 از سال 96 تا 1400

29 سال سابقه ی تدریس موفق

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top