استاد سالار عموزاده

استاد سالار عموزاده

مدرس ریاضی کنکور

مولف کتب معتبر کنکور

مدرس فیلم های آموزشی صدا و سیما

مشاور  ریاضی گاج،قلم چی،...

مدرس فیلم های آموزشی مراکر برتر

سابقه تدریس از سال 1371 تاکنون

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top