استاد اصغر کوهی

استاد اصغر کوهی

مدرس شیمی کنکور

کوتاه ترین و سریع ترین روش ها درحل تست ها

تسلط بر تدریس شیمی به زبان انگلیسی

مولف کتب معتبر ار جمله سیر تا پیاز گاج

سه تدریس موفق و مستمر شیمی کنکور

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top