استاد افشین مینو

استاد افشین مینو

مدرس فیزیک کنکور

20 سال طراحی تست در کنکور های آزمایشی استاندارد کشوری

تالیف بیش از 40عنوان کتب کمک آموزشی با نشران برتر

آموزش آنلاین-فیلم های آموزشی پرتعداد

25 سال مدرس مراکز معتبر آموزشی تهران و کلان شهر های کشور

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top