استاد امیرمحمد شکوهی

استاد امیرمحمد شکوهی

مدرس فیزیک کنکور

دارای رتبه های دورقمی و سه رقمی در کنکور و دانش آموزانی که فیزیک را 100 زده اند

مدرس رتبه 15 کشوری و 5 منطقه 1

نویسنده کتاب های نوبل و پنج آزمون انتشارات فائق

دبیر آموزشگاه ها و مدارس معتبر از جمله:

علوی،بعثت،قلم چی،فارابی،فرزانگان و...

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top