استاد خسرو ارغوانی فرد

استاد خسرو ارغوانی فرد

مدرس فیزیک کنکور

نفر چهارم کنکور سال 1356-فوق  لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

استاد دانشگاه-مولف 112 عنوان کتاب در آموزش فیزیک

طراح سوال و مولف کتاب های کانون قلم چی

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top