استاد محمد رشیدیان

استاد محمد رشیدیان

مدرس فیزیک کنکور

دبیر دبیرستان های سمپاد

دبیر رسمی آموزش و پرورش

32 سال سابقه تدریس

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top