استاد مهرداد ژاله

استاد مهرداد ژاله

مدرس فیزیک  کنکور

مولف کتب آموزشی برتر،از جمله:ده استاد،سنجش اول

منشوردانش،انتشارات فائق،انتشارات بیست و...طراح کنکور های آزمایشی

بیش از 30 سال سابقه آموزشی در مئارس و آموزشگاه های برتر کنکور تهران

از جمله:فرزانگان،البرز،هما،روشنگران،کمال و...

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top