استاد سیامک شهبازی زادده

استاد سیامک شهبازی زاده

مشاور و برنامه ریز کنکور

مدرس و مشاور پروازی کلان شهر ها

تخصص دررتبه سازی دانش آموزان مستعد

مدرس و مشاور مدارس شاخص کشور

سابقه تدریس و برنامه ریزی از 1366 تاکنون

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top