استاد مهران نخستین

استاد مهران نخستین

مشاور و برنامه ریز کنکور

رتبه 685 و فارغ التحصیل هوافضا دانشگته خواجه نصیر

ابداع کننده روش ((nk)) برای اولین بار در ایران

بیش از 100  رتبه زیر 1000 در گروه انسانی و ریاضی و تجربی

مشاور رتبه های 32 و51 و 67 و 83 و 95 و 99 و...

10 سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری در مدارس و مراکزمعتبر

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top