🌸سخنی با دانش آموزان : پرسش : چه کار کنیم تا آنچه می خوانیم در حافظه بلند مدت ثبت گردد؟؟ دانش آموزان رشته تجربی در کتاب های زیست شناسی خود تا حدودی با این مطلب آشنا می شوند که حافظه انسان به سه صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ،مطالب را می پذیرد. ولی آنچه می تواند سر جلسات کنکور های آزمایشی و ...

1401/07/16
Top